Disclaimer

Onderstaande bepalingen zijn van toepassing op ieder gebruik van deze website evenals op alle gegevens die op of door middel van deze website worden aangeboden.

Rien Tanghe stelt gegevens op deze website alleen beschikbaar om in zijn algemeenheid informatie te verstrekken. Gegevens op deze website mogen niet als advies of exacte weergave van de producten worden beschouwd. Getoonde afbeeldingen en modellen gelden ter illustratie. De kleurstelling en het ontwerp kunnen in de praktijk afwijken van de getoonde afbeeldingen en illustraties. Hoewel Rien Tanghe de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opstelt, garandeert zij nooit dat deze vrij is van onjuistheden of onvolledigheden. Rien Tanghe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik (in welke vorm dan ook), onvolledigheid of onjuistheid van de gegevens op deze website.

Het verstrekken van gegevens op of via deze website vormt op geen enkele manier een relatie tussen Rien Tanghe en de ontvanger en/of lezer van de gegevens.

Deze website kan verwijzingen bevatten naar andere websites, die niet toebehoren aan Rien Tanghe. Deze verwijzingen zijn uitsluitend opgenomen ter informatie en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Rien Tanghe. Rien Tanghe is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud van websites waar op deze website naar wordt verwezen of websites die een verwijzing hebben opgenomen naar deze website en
kan niet garanderen dat deze derden uw persoonsgegevens vertrouwelijk en veilig behandelen. U wordt geadviseerd om in dat geval ook de privacyverklaringen van deze derde partijen te lezen.

Deze website bevat gegevens die door auteursrecht, portretrecht, merkenrecht of andere eigendomsrechten zijn beschermd, welke rechten toebehoren aan Rien Tanghe of aan derden, die met toestemming deze gegevens beschikbaar hebben gesteld aan Rien Tanghe. Gebruik van gegevens en foto’s op deze website, in welke vorm dan ook, waaronder tevens het kopiëren van teksten, algemene voorwaarden, privacyverklaring, deze disclaimer, gebruik van de vormgeving van deze website en/of gebruik van afbeeldingen, is nimmer toegestaan, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van Rien Tanghe.