Privacyverklaring

Inleidende bepalingen
Op deze pagina treft u de privacyverklaring van verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Rien Tanghe, gevestigd te (3862 GP) Nijkerk, aan Debussylaan 3 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80444377. De rechtsgeldig vertegenwoordiger betreft de heer R. Tanghe. Verantwoordelijke is per email te bereiken via rien@rientanghe.nl.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt.
De verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 22 januari 2022.

Soorten verwerkingen en doelen van verwerkingen van persoonsgegevens
In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met ons een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden dan onder meer gebruikt om onze diensten digitaal aan u te kunnen toezenden en om u gespecificeerde aanbiedingen te kunnen doen van onze producten en diensten. De persoonsgegevens die in ieder geval worden gevraagd zijn naam, adres en telefoonnummer. Ook wordt uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig ter bevestiging van de overeenkomst, maar wordt ook gebruikt om contact met u te onderhouden. Tevens kunnen naar het door u opgegeven e-mailadres nieuwsbrieven worden verzonden indien u daarvoor toestemming geeft. Daarnaast worden uw persoonlijke gegevens én eventuele bedrijfsgegevens (waaronder bedrijfsnaam, adres en KvK nummer) gebruikt voor facturatie en boekhouding. Bovengenoemde gegevens worden verzameld via persoonlijke gesprekken, telefonische gesprekken, chats via social media, e-mailcontact of via e-mailmarketing systeem MailBlue. Eventueel wordt ontbrekende bedrijfsinformatie opgevraagd bij de Kamer van Koophandel.

Google Analytics is gedeactiveerd. Er worden via deze wijze geen persoonsgegevens verzameld.

Kort samengevat worden de volgende gegevens verzameld:
– Voor- en achternaam
– (Levering- en factuur)adres
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bedrijfsgegevens (o.a. bedrijfsnaam, adres en KvK nummer)
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Voor de volgende doeleinden:
– Om u correct te kunnen aanspreken, zowel telefonisch als per e-mail
– Voor het toezenden van een welkomstgeschenk via een postorderbedrijf
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, zoals bij intakegesprekken, begeleiding en advies, coaching sessies via Zoom, tussentijds contact en evaluaties
– U te informeren over wijzigingen van onze producten en diensten
– Om uw opdrachten te kunnen verwerken en deze te bevestigen
– Voor een correcte facturatie, administratie en boekhouding
– Het verwerken van persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de facturatie, boekhouding, belastingaangifte, e-mailmarketing en verzending.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam: 7 jaar i.v.m. administratie, facturatie en belasting – Adresgegevens: 7 jaar i.v.m. administratie, facturatie en belasting – Telefoonnummer: 7 jaar i.v.m. administratie, contact leggen en uitvoeren overeenkomsten
– E-mailadres: 7 jaar i.v.m. administratie, contact leggen en uitvoeren overeenkomsten
– Bedrijfsgegevens
(naam, adres, KvK): 7 jaar i.v.m. administratie, facturatie en belasting

De gegevens die u verstrekt bij inschrijving voor de nieuwsbrief c.q. updates of een inschrijving voor een gratis weggever om te downloaden, blijven in het e-mailmarketing systeem van de provider MailBlue staan, tot u verzoekt tot verwijdering van deze gegevens uit het systeem. Uiteraard werkt de e-mailmarketing provider eveneens met een beveiligd systeem. Uw telefoonnummer blijft in de telefoon van verantwoordelijke staan, totdat u verzoekt om verwijdering daarvan. Tevens is er een verwerkersovereenkomst gesloten met verwerkers, zoals de e-mailmarketing provider of boekhoud- en administratiesysteem Moneybird.

Minderjarigen
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via rien@rientanghe.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u onze website bezoekt, verzamelt deze basis technische informatie zoals via welke website u op onze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Onze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt ons om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren en om onze doelgroep in kaart te brengen en aanbiedingen daarop af te stemmen.

De website maakt gebruik van zowel functionele als analytische cookies. Deze worden door ons gebruikt om de website zo goed mogelijk te laten functioneren en de analytische cookies worden gebruikt om uw gedrag op deze website in kaart te brengen. De cookies die wij plaatsen gebruiken geen persoonsgegevens.

Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van deze website en/of webshop. Denk aan het ‘bewaren’ van producten of diensten in de winkelwagen, het onthouden van uw inloggegevens en het bijhouden of cookies wel of niet geplaatst mogen worden. Google plaatst geen cookies op uw apparaat, dit is gedeactiveerd

Cookies die niet uiterst noodzakelijk zijn, worden pas geplaatst nadat u daar toestemming voor hebt gegeven door het klikken op ‘akkoord’ in de cookiebar. Indien u niet wenst dat onze website cookies plaatst op uw apparaat, dan kunt u de browserinstellingen aanpassen, zodat u eerst een waarschuwing krijgt alvorens er cookies worden geplaatst. Tevens kunt u indien gewenst dit soort cookies altijd automatisch weigeren. Cookies die eerder geplaatst zijn, kunnen ook verwijderd worden bij uw browserinstellingen. Dit dient per browser en per apparaat te gebeuren. Bij het verwijderen van cookies kunnen functies op de website minder goed werken. Tevens betekent het verwijderen van cookies niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt.

Facebook pixel
Wij maken tevens gebruik van een Facebook pixel, dat is een tracking cookie. Tracking cookies, zoals een Facebook pixel, volgen het bezoek aan de website om daarmee een profiel van websitebezoekers op te bouwen. Ze kunnen op basis daarvan advertenties tonen waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u vervolgens een website bezoekt in hetzelfde bereik qua advertenties, wordt uw apparaat herkend. Met name bij deze tool worden uw IP adres, browser en apparaat type en locatiegegevens verzameld.

Social Media buttons
Wij maken middels onze website tevens gebruik van social media buttons. Met deze share buttons kan er contact worden gezocht met ons via social media. Tevens kunnen onze berichten hiermee worden gedeeld op uw social media kanalen. Via deze buttons plaatsen Facebook, LinkedIn en Instagram cookies op uw apparaat. Deze cookies zorgen voor het gebruiksgemak van de website en brengen uw surfgedrag in kaart.

Delen van gegevens met derden
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (website en e-mail hosting bedrijf Phoenix, e-mailmarketing provider MailBlue, boekhoud- en administratiesysteem Moneybird, virtual assistant en eventueel postorderbedrijven), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. Alle opslaglocaties, zoals laptop en cloud, applicaties en social media accounts zijn beveiligd met een wachtwoord. Daarnaast zijn alle social media accounts beveiligd met tweestapsverificatie. De telefoon waarin uw telefoonnummer is opgeslagen is beveiligd met een code en eventueel gezichtsherkenning. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of een datalek neem dan contact met ons op via rien@rientanghe.nl.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Tevens kunt u ons verzoeken tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kunt u te allen tijde doen. Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan rien@rientanghe.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek
U kunt zich via dit e-mailadres (rien@rientanghe.nl) tevens afmelden voor de nieuwsbrief. Mocht u klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegeven door ons, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.